1.

Bạn đang xem: Tiết nhơn quí chinh đông

Huyện Long Môn, phước tinh giáng thế2. La Thông cưới vk dữ hóa hiền3. Cử Kim sứ, Tần Thúc Bảo thổ huyết4. Chạm mặt cơn cùng, tiết Nhơn Quí có tác dụng thuê5. Viên nước ngoài quá giận toan sự làm thịt con6. Chạm mặt thời may, Nhơn Quí cưới vợ7. Chỗ San cốc, vợ ông chồng than thở8. Phàn viên ngoại gặp nạn được rể hiền9. Phàn Tú Huê kết duyên dũng sĩ10. Núi Kim Tuyền, Giảo Kim trao lịnh tiễn11. Lãnh ấn soái, Huất Trì chinh đông12. Trận Long Môn, Nhơn Quí bày kế13. Bình Liêu luận, Nhơn Quí dưng bài14. Nhơn Quí thịt giặc Kim Sa Nang15. Thiên đánh di, Nhơn Quí dẹp an16. Hãng Mã thành, ban đêm giao binh17. Kính Đức sa cơ bị cầm18. Phượng hoàng sơn, Thái Tôn lâu khốn19. Trương Sĩ Quí lén sợ Vạn Triệt20. Nguyệt Ánh hóa phép sợ hãi Hỏa đầu21. Cáp tô Văn một phen đại bại22. Kính Đức lập mưu xét hiền hậu thần23. Hai bé Sĩ Quí bị cầm24. Nhơn Quí ra sức giết thịt Điện Bửu25. Thiên Tiên cốc, Nhơn Quí thọ khốn26. Tần tủ trung, Thúc Bảo ly trần27. Hoài Ngọc ra tài thịt tướng28. Nhờ vào gậy tang, Hoài Ngọc phá phi đao29. Động Tàng quân, con ngữa ré vang lừng30. Lộ mưu gian, Trương Hườn toan có tác dụng phản31. Thành Tràng An, Nhơn Quí bắt bội phản tặc32. Nhơn Quí làm cho kế bán cung lớn33. Tinh Tinh Đởm giao chiến bị thương34. Thành Việt Hổ, tô Văn dấy binh35. Giảo Kim dối trá thoát vòng vây36. Thành Việt Hổ, Nhơn Quí giải vây37. Nước Phò Dư, sơn Văn mượn binh38. Lý đại tiên thủ trừ yêu đạo39. Trận Long Môn, đánh Văn vong mạng40. Đường Thái Tôn ban sư về nước41. Trình Giảo Kim vâng lịnh lập vương vãi phủ42.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tết Tóc Tết Hình Trái Tim Đơn Giản Mà Đẹp, 3 Cách Tết Tóc Đẹp Mà Đơn Giản Cho Nàng

Liễu viên ngoại đưa bé xuất giá

1">1. Thị xã Long Môn, phước tinh giáng thế2">2. La Thông cưới vợ dữ hóa hiền3">3. Cử Kim sứ, Tần Thúc Bảo thổ huyết4">4. Gặp mặt cơn cùng, máu Nhơn Quí làm thuê5">5. Viên ngoại quá giận toan sự giết mổ con6">6. Chạm chán thời may, Nhơn Quí cưới vợ7">7. địa điểm San cốc, vợ ông xã than thở8">8. Phàn viên ngoại gặp gỡ nạn được rể hiền9">9. Phàn Tú Huê kết duyên dũng sĩ10">10. Núi Kim Tuyền, Giảo Kim trao lịnh tiễn11">11. Lãnh ấn soái, Huất Trì chinh đông12">12. Trận Long Môn, Nhơn Quí bày kế13">13. Bình Liêu luận, Nhơn Quí dâng bài14">14. Nhơn Quí giết mổ giặc Kim Sa Nang15">15. Thiên đánh di, Nhơn Quí dẹp an16">16. Hãng Mã thành, đêm hôm giao binh17">17. Kính Đức sa cơ bị cầm18">18. Phụng hoàng sơn, Thái Tôn thọ khốn19">19. Trương Sĩ Quí lén hại Vạn Triệt20">20. Nguyệt Ánh hóa phép sợ Hỏa đầu21">21. Cáp sơn Văn một phen đại bại22">22. Kính Đức lập kế xét hiền đức thần23">23. Hai con Sĩ Quí bị cầm24">24. Nhơn Quí ra sức giết Điện Bửu25">25. Thiên Tiên cốc, Nhơn Quí lâu khốn26">26. Tần che trung, Thúc Bảo ly trần27">27. Hoài Ngọc ra tài làm thịt tướng28">28. Dựa vào gậy tang, Hoài Ngọc phá phi đao29">29. Động Tàng quân, ngựa ré vang lừng30">30. Lộ mưu gian, Trương Hườn toan có tác dụng phản31">31. Thành Tràng An, Nhơn Quí bắt phản nghịch tặc32">32. Nhơn Quí có tác dụng kế cung cấp cung lớn33">33. Tinh Tinh Đởm giao chiến bị thương34">34. Thành Việt Hổ, tô Văn dấy binh35">35. Giảo Kim giả dối thoát vòng vây36">36. Thành Việt Hổ, Nhơn Quí giải vây37">37. Nước Phò Dư, sơn Văn mượn binh38">38. Lý đại tiên thủ trừ yêu đạo39">39. Trận Long Môn, sơn Văn vong mạng40">40. Đường Thái Tôn ban sư về nước41">41. Trình Giảo Kim vâng lịnh lập vương phủ42">42. Liễu viên nước ngoài đưa bé xuất giá
*

*
WRITE COMMENTreviews/comments

Please SIGN IN khổng lồ Write a Comment
Member ID:
Password:
if you don"t have a vm account, go here khổng lồ REGISTER
TRUYỆN DÀI • TRUYỆN NGẮN • TRUYỆN DỊCH • TẬP TRUYỆN • TRUYỆN TÌNH CẢM • TRUYỆN TRINH THÁM • TRUYỆN GIÁN ĐIỆP • TRUYỆN ghê DỊ • TRUYỆN TIẾU LÂMTRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒ • TRUYỆN TÌNH DỤC • TRUYỆN KIẾM HIỆP • TRUYỆN DÃ SỬ • TRUYỆN china • THƠ • TẠP CHÍ • PHI HƯ CẤU • ENGLISH EBOOKS • EBOOKS FRANÇAIS • TRUYỆN KỊCH • EBOOKS by MEMBERS • TỰ LỰC VĂN ĐOÀN • GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN phái mạnh 1957-1975 • GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌC • TRUYỆN hay TIỀN CHIẾN • TRUYỆN MIỀN phái mạnh TRƯỚC 1975 • TỦ SÁCH TUỔI HOA • TÍN ĐỨC THƯ XÃ • MỤC LỤC TÁC GIẢ
*
*
*
*
*
*
*