Chỗ tui rộng 12h rồi ý -_- ngày nhiều câu hỏi giờ bi lụy ngủ díp mắt cơ mà vẫn nhớ hôm qua sốt nên đăng thiếu một chương, nay đề nghị cố hoàn nốt cho kịp lịch đây -_- Nợ hoài nợ riết, cứ để lịch đăng xong xuôi toàn a ltinh tinh chẳng theo được đúng lịch.***La Thư Nhu đi vận động lại vào phòng, bộ dạng ngồi và đứng không yên."Tiểu Nhu, nào lại đây ăn uống trái cây.""Mẹ, tè Anh vẫn không về.""Anh trai nhỏ đã đi tìm con nhỏ xíu rồi, không vấn đề gì đâu."La Cao Bá lướt web ở sofa, ông thậm chí còn không hề biểu đạt một chút sự lo ngại khi nghe La Thư Nhu nói lại rằng La Thư Anh bị lạc ngơi nghỉ công viên. La Thư Anh mặc dù cũng là phụ nữ ông, tuy thế con bé nhỏ này thiệt chẳng gồm tiền vật như chị gái của nó, bởi vì vậy bớt quan tâm một chút cũng không hình ảnh hưởng.Có lẽ La Thư Anh cũng đọc được phiên bản thân không có gì khá nổi bật như chị gái La Thư Nhu, nên cô không từng yên cầu ở ba chị em quá nhiều. Không giống La Thư nhu yếu kì, áo xống đều là các loại đắt nhất, món ăn cũng phải là món này chứ tuyệt nhất định bắt buộc là món kia. La Thư Anh từ bé đã ăn diện rất 1-1 giản, cũng không khi nào kén ăn, cứ như vậy trẻ khỏe lớn lên.Ấy thế mà điều bất ngờ đã xảy đến, chính là lúc La Cao Dự cõng La Thư Anh vào nhà, vẻ phương diện anh cực kỳ căng thẳng.

Bạn đang xem: Truyện hôn nhân tàn khốc

Y3s633b4FF6Ndn2n+eOiGZCYs10kLtJX1SaCVe/BEuOYuttQZovlx47b+bkUeqcogzc/4tEZR9aScsZukqMbtw3cYvbgfVq03GQApW8MSqefeTKY/iPLJFQNv2qsOt+x/fjJfBZoDIRfK5OMew6+091bAZL4GwMrdqyzH9UnII+1gfNmD5dXtTe6kvbgyZQHb6Udl5mDtL9mnwKKYmU+RJvJLZ/N/iK93iBxqA10MEtftQFvjovvUMbmw2hua8qSfR1cPtcYhrua63JqO6C51tHbdDZgW/1ngL4grY46cBrxcth0ncJMKpYaDsFbxVu7M1okIpXu+CNNeHo6HgWioryOL0zCRoDPDIEI4gzX/aBSnGQC3YRsK8wMMTTwdqyQmSxT0zLTGOZmACuvhKU/0juYwrkoD/LSEzj3xsVmE8TqQiIeHGrISsivmEC3CJd43UJIpFmj/GpclpEDiEM1kjzKIGlBfUMDwU77Q1dgFk3ZeZdPF39z8K/Kn8cXYCU2JlgWtwUimcgbE+sUf5MCuCb1Nica2hhYMmJv5IPzvL9tHNLn6c5gWpxMi4lInAv+G5ADw/sMJBetFXdz5OPnlqBgSK5X7ntbnAMQe0PCyWj5ah8yM+gkjHY4B7sYXu2zm17OQ6Y5mn2cTskYmzkIkRyTzyNa0R2bvv3B9RbSmt3X9sizB0uZ8E45gNOJXddg143tN+Mh2zwv2aAjkengaA7oOaUk0hzsg2tqvaueLxqahbLlRssMyAbJwMZhCLcK3qfwSXisJqN81X28Yh/90a8mDaCP30QNGReSckivjIhbqS/TmizLli5gu1XpJ18diowkMXElAGV5KpopeQgTHTESInGDZ1s+oFWE02abUExAVb7Tzz+ekHYQVgUTfAdtszdxeP8a8IZi3ULItyKLlaj69EsCdojVlb0qtR6CaiNS3s67QtzbsII7/LmkTPilPoinpb6/Q5nZAAG5fBQcYcsShhBIcx1KbAkAPEBEuwZ6/GbaZPg29cfgrgtDx3v3SGRgBCNfWkr2R80iBxSAA+Ukyq8EEOq2/PuonF8Expt6lddDt+zzJCygzvpORDmwe9wg9SpG0lrPTG8j0PW6k1ihC7jD2MeaeMSx3F05NTF6Fyub3lGnjxK4Q95k69iBf1Gg1qxnqq7stQdWJsm/wHEthuqekEsDKFm/o9HtZ7aj/HmMzY0zWq9AjODPAXTvxfueDSSXeuZNUWSv8Kj0OCUFgJtT3RSavKM08XkfLo29o4r9QXQlXUCCP84Hy7Wj10O/n6kRBXHDij9HZp/3KLVUjXQcvPG5py/Lcrf+6sihlgbfv43GHArtRam8OjkFXhARZpQPw7Zer6JJS4JLOfkAUnNWXZGbTM4lBgGliJNFEjIYm+WX6LfpPlVh4BbRBlZMPx3xcuIIDfBYKIg83rtqXONl2pVHA0k0BW0qfzcUI65RDA7Dkaj38kGadQLFG3hR9J+qtpAAgEbyOsyjYWhmG2KI3f5p7aRTvy9mFBLuIp8ZrXedkNtZowY3+93gISD4V7kyboaABTRw4jraDsrJC7ByDPAAzWVee+0uBJ7502yIeiPd2e4Nv/xeAgJlT5AYUNsn0DvdfeuovskK+Okbb/ePGy8MJCLbt6P8Q6RnznUDZJDhSEj8IVY1GH1r78nbSnM7YmYM2NXKdXegS9jS1eHj9047tf5UNe+8JAHFG5OZKo99tr6iAkRbSVcmBJKDHVVTViHqyBWcrWdTTA+r2h3fFRU2mT8ZTgykMM89FkwNK4w/JXI2HDduKS+pYnxTcGO9sydTEqcWkiPySdopusHhCsTus/EQ9ESveAdiy+6pKCyCcwfL98pl6LGtLBAVRW6S

Xem thêm: #91 Bài Thơ Về Tình Bạn Tuổi Học Trò Đầy Xúc Cảm

eTp7xHP5lMREMijp/+oP097UHjT5adJ706le9u6JkCHQ6NiRs2eqd88JRu14aWbHeJih5LxCBs3AeNUvxL8areFATjctMci2Wv7QuS5Bb43nt7WOHebXwpINv2yrfbOyHiLPKV1vBWvdCd6MYwdYIJx1T745zlOxqyApy2atOk5iySrxCTbLdEiwPyWpnZAlYXgU0NQs12wo0R4ZGkBwoGZJ+V+YpoNo0mz+1A10MEb0Z1Q/kIvxHsquYzr1r8NTivcJRJ/iVOn0uyYoP0wn0L6JYFlc9Kz8TaN1zAHpwxpNinXn3x+Vz9AEXMtIxEPadY+ki568o/zKi2E5AAWioo+HNUzoz/jcQtKLnyGZ7ujQTgLaktByK85CfLsjhjkLfbnIDjDTP28bH2rOC3e6zfpUpG1nQUEJvu21gYcumRWkcWqsw4kmTJ37NBJ8RsNze5lItvLJcWedX1EfiEqe8aaECygPWcPXSmR92JQ1vPzK9krGADSyKlLLn881c+t4OpnLe66yGxtC/uIUd5MRuGG2PCD+MbDZmvyuY3r1s+0wC4ClNlL0HYgUqyXcvUqwLoHlt0okahxCgXrXcLXslqMuBQqUL6yZmwMQe+8BjhzzTQXfZruEWY9s41O11+VQU70NQkypnIQKq1tCxyUHAokah2FcPYLUvQpkp3XMn8GWu+2L7hGZ2MKieXkHQdR8kJOFtCupizpCjXWic+mujP1CsOiVIt055PvjwJGTLxiaiLJPFIrYe0VlhRggWflIg/vrBG+/cL0sVrUyNXPomS/rQuuj/UvSXlmO2RN7TtEQpIZwFbYDDrS5Ls4whdFUict4azhnHIz390PANRa+xrQ8Y3xgidSlcpT6485DHUxC1X1czWoMyl3FFQHwpYj3ZtSj9yOp9WUSIsRSbZULgEuUC4rNhT5UPwyHbom4IoYDRSi0Cr6G8qR8BDXmf7nzNIvzVzUvA00VTkw7BREGYWxAU15NkMeLs3nOu00FsMnmeDvOOK2XJIb+4AgdyCe4iuzXSkBT1dA36URpARSUFKJwwY0M07718U0o07zVJVn1RlhW8QoCq/8dzPSPle4y4CswNPw2BpyBSieOFF0qd7+hCobUn5ST9l9KP50m1vV1Tn+WRscmiPFvy0WXKoOXlxz0Q38vczGgGGTWKwYiSGJ1fmyfwqCsfRuuT1vPYbal/c8GzcWXkSDa6xgOz7FYSLCAr/3YPWoXfd23E2Xz+fN5GlhVO9AaJ8CFcyIa4cO96gwvAKrkkjxW+YsHxbWvmRqvg+GjVCvpfn0ACpwU3P3xVZLtFCn47CVpqfn+o0rZuAbIFMBc3YJ2pub+t2ManxlYZssF3rkTcnuSB5w=
Y3s633b0m4wUGTymscYtygHYUIQrb9J1XX2Ur7oA6SzPvJqC6Tv51h1PVvFWemmtNn0i8MlvHs3ccZQvy/C6ZUvCVGWdQptjpr2BCN4IhTolPibAAePMKxzQZoPqJN+x/dzJz4YmKi+IZdHLXwa++NPVm2F6jJJlcou53MInN626CPsupOWJM6xFPzCtnZ8ldn9TnFhU6nwo8xfY4q4/RLPJLImU/i60k253Ts9105vyYQFth2gzWc4FAOD1CDpxghIbStw/jTa6pWoijtF3kbOGNhAno3ElvPlrwQ6hrFtaw18mCE8OLMvFiAREyguehRnyl5EvN1uCyX/VhCrvog9HNASMQ6LXzdVKRdLRuvRZm2QC3MM6mRlNfKOqVWOQPlyJN3GfqLWzyGavBtwun3WGwqokD+Fbay34gYgoN4WpfoxozWrkQ9KvO7g/k34wwczSa0RAsLDnkdAYwOdGEn4p1mtBUOHMmCQ6uyDh8qjQ9kvsWXpR4hzbfAmD+uowiMhRs7Zzw+LoXeDVoN3P9jW9vPRRNFYLlaeuM/k8B6MsCppOixr3Sn+PmspIpItl/pnlGzr22V/vXdIAcK5k7pA0BRuUDbxU0k0D6JchzWhePX3/M/UkjE44C/C4n2Modr0NyzC+k5voGYnNZXcCUMVMWrmPf5yc9tjqJRbImtHX6MiyPR/PfBQjL87GD5VgmZ3xafN8yiQwiOY37MrvaC9K/6WkokbmAiVquKaeL6rIySg060sPkUXS582vVrFKLiGlVXg/sgwjl2dV/Tq8EFbiD6Cp/VXSGRobC1Ovg4QQoIU41G9HzTO67xlcTpFS3xn3wWpiTs4ocLjGOkaVRi/abzMsLI6FrZgeEctJFUzyJeXGHGrNEqTE1NeaYcavzbZguYco6YbLjxcbICBoWQRwXvq1sCJUll7SvR4SkyZB3ucTi5vHvJj1eSayHrnz+RE15aWKQ5jVDwGW3oYmKckzxz9BO0CLk1vGckQFp8nncDTOMaO1PGWqsgXQU868R3c2/MlfFATzZd6vEPdWuWVwQ/Qb0L74U4tm118S5Iy/3ZpePpHEq/AdwfMGDyUjA/Mr9TbSCdvMTa72P11tk02DBTXYOx3XN4k4pHAgNTF8j7BSUstqB4h9y0WMKoKjmhzuxSU9tXzstaww78fvAvi0xPafigsd0KosNlDPJv27/SzEQl9PjOEIjtBAm616Xj2XTDHOPXQXfeuiHSKmejrLBBBFj09FSse3+7jG54z1R3x1PXuqxrUq+YwHmERnme8OKGu6mbA0dnF0LjuEqNRZjZLBm/pD7m3C/C04o1r7sLfb+0wUecKkCbL0t2Mg0QoEp0z4jPju5HfA7DPB6pnO/dLn38qXhY9zicClu5JiGLc61ePcKXqNshbHisyWUM40BB3xfeIbQ+uZ++f+kFHb8TnEuZ9A4Ky72fx49k4RPq5JLgc8gqYTKMjjdhiCVv6DjFAbthabaQe6rRAL8STr2XmI3eRs/CvIQYK1FBhM8p+MZCBAURYjepEov5SjkPL4UDBpaCmK4O12RqjCqkjVHyPnn7VC0onAfYJ8ENXfwa1dtcAR0KEApBPKD+GgVJZWE8cnyDfdfWLXmsUK6kTAIvFoufqNpy6J+/Uhml1ol+VhrN7KCQBr/f2lS1J2qsneSnP6lYZZrNXKZDnNBdMxolDlWoU7tf7a4Fyjx2VmAVJB0zj8ult/HuDR4+ag1tVG3IO72f1XhmG5hiGG72GvU8heNlR7rDm43kEL4yNnCkkW5QmMZ2h2QzE8b/oolTV2WgFyLAcbE+PyciG8CvgmBYNUQlFJuKNap1ig65PF86/lv/4n4+Mb8IxjvffwN1qWjfqMqqfLogIBEgd+q9IEygNcf+UqR2tnQCiqAXuJAG2LMEmmV/3tZ1LsOCE6cxvjRj7R8kTHQIFqyN5yoIFrnJw6TIAwGoyhGWs8jHXlOR3335ufLOhqbOxHBk/+nTt0VgPtUpwNqbhzjzh4VKA5mC961d2izoTCELh6u8JhkXNOMuxeQeQmzMO861Y4aV0EdseUQtqac06rjwTdSd0IshA9Cg12mgrasZUA9CvVZTdHPaprcZZlR0lrLtgqQ21a1HNB9/RUtPgfQferCnzJPG4Mu2J6mTsLKu4bAGm9DEbzW45zJPjzFXfo1ZV5ChXVPPHt0WEgeFv+ndFv0oWn5nMsItulCFlaW/AFNOF1fjpKVgQ7UTtweOWLHHNHPnPcCdOeLvJfTmz0M9mMqnn9tnboS2RNITaI/i08E1ZxDaUFm3XErl1GORRt/wcTrkZwSzfdfHsVW8KSw/4l8orHLPdVbYRx5MxBO2gGinY05tcK4SOSqtzN06z9TZMjPzTQhRHTnC4X6DEyRkhyyjeR78CoQDgzfS229Yq9+kxFACPUxRKHEOaYBEZMdeYUF584oCe8nrC44pw5y+Kg96ZZA+Ccl1WjLHVh0rVRbv30DKnKhYLsVkc/bdMix2W3ZVzc8s8DjuXvu1GHREPFjnlBf4Il+cg56NDVwIriQxg1XKeJ/FKmp0YrqYcHrmqMfWpdOi0y3D+WmGdxSLJ/293bIgw1clrf/CKEQ7bpyJH9Ajq65jBUIkKAM6/X6BlW042qqksNLJ591g2TlndGYGNrPb46hcASVxj//oZjN4xdpbD3mf5XyqadkAtSgjqMs+Mgt1YFx0CebpK4YCK+by1criKaxoLzjU8hyOx/7+1ZzWGbe5YZWClQBSEsWeRvCzRhtigM+uADEy9hutRjMBR6NkZGbHS6UincVbcnAWkocNeXJX/nOtSZez7srSM1H4TSeDhJr0mgLJnezRzaMWfZN/DWzNb10CCyRQYLhx3y3xCdcfF20eazdIq/f7oOqQnSWZ1+nEBf0vor04nifzwGbiH+VibwR5lLTe8I0w6LyeWR1dOsK2MXFZkfoak=