Mặc Vũ Nhu trở mình, người vui do chuyện này duy nhất chỉ có Hàn Nhược Tuyết, chính vì cô ta quá hy vọng khống chế Đường Ninh, quá mong mỏi Đường Ninh thua một giải pháp thảm hại. Vốn dĩ cô ta sẽ từ bỏ mặc Vũ Nhu rồi, nhưng bất ngờ rằng đúng lúc Thiên Nghệ và Đường Ninh đang sẵn sàng thì cô ta trở được mình, đem được giải thưởng nghệ sĩ của năm, trở thành trong những người được giải “Chúc mừng cô, Vũ Nhu, không dừng lại ở đó vì cô là trong số những người giành giải nên được mời tham gia đêm trao giải tuyển chọn tín đồ mẫu. Đêm hội lần này sẽ có tương đối nhiều nghệ sĩ danh tiếng tham gia, khoáng sản thời trang cực kì phong phú, cô phải nắm bắt cơ hội cho xuất sắc nhé. Còn có tin đồn buổi tối hôm đó sẽ sở hữu khách mời bí ẳn, đương nhiên, Đường Ninh cũng rất được mời rồi…

nhưng mà…” Hàn Nhược Tuyết đem thư mời của Đường Ninh, đứng trước mặt Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu xé thành nhị nửa: “Cô ta đừng hòng đi.”

“Chị, chị có tác dụng vậy ổn định không?” Hàn Vũ Phàm ngồi trên bàn có tác dụng việc, cười cợt nhếch miệng. Mà lại mà chưa phải cười Hàn Nhược Tuyết nhưng là cười cợt Đường Ninh.


Bạn đang xem: Truyện ông xã cực phẩm

T2R51a81aadcu+ZCsemksgSaF9coaRO5A7MZsVlNc+4RIBpTXablcP6B0nJaKCpQqj0xppNEU5lPqyFhz/eYfouBAHS6Sd25HRowD+UMi2h0bH3bWuhfvoGFJJkkoRy5/fzJypomBqZH5tCM8/9YIF2PvLh+gPxidCUp1czm7/EuSnH94D+PdOJGPyWpnY+HujpTk1hU5jV8fNqWye8mhU2H+V+Ys6FmRXQxUoNtLiKgdh9cJfx9SsDmw+E0dyKSXb/cStI/jQKvpXklI0N6nl4JdBZ6XvkpqfY75awhz1f2QzuT25ft8tcEfMRBC95+Zs9+DFeg6+KYnNCiV2m36g9SM0CMTSsCQsWpnZzVWSARl2QXktB7yKi9NfWPfh4AG3ZLIXGHirx2jylu37rqn2+G4KPiX6LWEyD3gYqn5QC6Nim5w2rySn4jfLUdkcN3e4FIotDa+mVchpiXE6jWXtFKTGWAhbsYwWlyO1xgsbR7pNAbEdsmIhJBPznWkkf4IFg/tgUimcglHqxgbilabP6hfSG2mtoW1LrvNjjp+xW8iEkXYVSlzwaKl8YDual0IdgB4jr2wRHpFWJz8OPiPcrqBQocdY1X3AOnlAzYT/I7xZ4ydFhxWcciQL86TSP6070aX/M5j1qWOQYR3N31thbFAJ5AdZy891c4vF3MmsWZ/Alr6FCZ9U45gprTCdR/2NS4NLF4JrpjyvfbZujpaBpCcT5nIN05So2yFW3QbKvwRvWr7gOgXAvGJhXDhLFHivsP3Hv+ZV7gl21y597y0YSm2Q3rVZd/jRedkTZQLRjRekgz1GvPsxe5qFX9BUXZ09it65slDcsocLaScUAxBvdRIleDdBVtotseEctHXBhXlGe5EnGKUbpQj8ZdLwdskTdgWvDn/obSNY9SaJAKl0s+e9DZZWsXOC8I9F0VscWQHzVwXtKJupn1eQSzHr/0+RE15aUtM8LJ90+9k4YQgqXtxwrO6PuLtPCVp4pG9Fu9ZejOM62XLYb+/oiLSSbxGiI1HwPzgATzpBB7SbRIm375giXWfir49xh42J7cpl40jIJW/0QkrXaGJ7096/h//Hw1602bGMXp5+8jmH1idZ6hCrbZ2OCObgVjoJ100c5yTnmWH4BuB4lTy0WRo/qIgFugzgcmfTG6siVN2IS5laOiJr/clIWHrxsJHQ4bqfXz4GRNGUqen+1ALxjPAGz6xdg1zDOXS8Jf5hSr8KL3OD4nmgxqHNrMZCRCVzGFwYugo45XJ6qjxrEv4oEHyrWv10y/gqz32XHCoD9HaN13/XSMdNuMGYJh6SqGPd9aI0c6XeMG9zwUfMOgCat97UefnZ/N255H2OTr/vhbs8Eacfo7QUCzl1Bug9opagXo/JDrYaY3kq3PoCCQNwwiQNcQyy6UjhESvU/TDeDRcprSkF+Y1TfEnZfOekszQiM/9mwK0K5WKRxyhmdsHkh5r6ghVj9Q04VS+JvBdobyHcUK7qqo7iuH2ag=

Xem thêm: Như Ý Phương Phi Truyện " Phần 2, Thông Tin Về Bộ Phim

T2R51QBUT1NXegsMOKKCGcXUtGaModJt2wGJNyF8Oq2cewMQtCzlwAeB0mpaKDVyqvFy5JHpwM3Y8Q76jO2Yf4eWAHq6SN+sHapAd/5BxXRvzriVE72RdBzmOIH7VPsWbebGKVXF0GeJJJ/a1tU1/pxGwGy81JJo2f4p1US9+wBpCPsvpPuJdOJJHStr08bGN5bvvHpPV9GYecYZGlI+A9dm/lbQ/i4fQWk/CW+xMF59vbp2xikzVoG1webqLisvDVMMVA==
T2R51a81aaFZeplYcDlnH9fUEzT5IJHiB24Zrntb8PTQ6NiRvmiwzY7b76MUZIUzMDB2rDaDU57PftNhaA+/dcNZvXk80jSxU7aP7A4PwzxlZfNAtKHW5ZljbdGmb3JrROuBa9e8wzLdJtdNjOLwsN/VmnF4gNVi+/eq24VpMwbvkxdmFJVOdO/ARzahnZIiVntTldTPFNa7n7JpQHTJCpAI41nB/oRNE7uGAMs9c0BfpE8/gYvxHsquYz27q5RQseFcInx+WLuNQLNqHQvaVvCaOgrLMSNngzfvOgyhuf+cw1Wvxt5YuQK/W4NfC99CZtX435UNJq/WnWH3hcSt5eDGNK8OQCRNAUDQldGZ+UOF1NPCksjZQgIAfLsjLHTe2rmAo+tABWD92YkvCj/3XqFBdTkk7DaapOujgQvGw/Yrrfv4aNvjTJ37vWpPQcNzWZbPtREHOOrHfplWz0gXiLGDTHwT/Y9MjeugRcYuEXzXN5EBETj5I/8X0cPWsu259fsE/qtU2R2mGOEU2PCE6m6lY0XiKUg5mrquM9snvKXPxdLvZZZXiJzrcgfSbwT+Ihl/yvssJBehVtEZPqSlIWEpxNdCuzZZmuDefQzCT/M1zZ4w0DvlVQb3rPC3guz03/EPU6prHAC/4URWkvjfz9ME1WvoopyX8xk0X5fJeR00O0Qo41fM5E45iNSHAnah2N8w7gZnxWztUQ9x8ufgIEAL4O0B+V45AinjwJOZLw83QL6r84rZRRyBch7Dm7FKhVBxG33+ffxsl3xy5u68iYMpBaC/Vh4GlA3adWMgUQ1JI2v2Fow7S7un8X+jlMGQKmQala0lPssKa0yeOk2fh/e6q30n7Uf/eRFKUmoSxslClGobWqRwUbpymU1ezEq5ZjfHCII5eB0FL4MVabcRWgJ+eOvrOGQExZc=