Trong list phần đông đều là SỦNG HOẶC NGƯỢC NHẸ.

Bạn đang xem: Truyện sủng ngọt cổ đại

List bao hàm truyện HOÀN cùng CHƯA HOÀN

Các chúng ta có thể kiếm truyện theo thể loại bằng phương pháp nhấn Ctr+F cùng type vào thể loại bạn có nhu cầu tìm nhé.

MANG RA NGOÀI VUI LÒNG GHI ĐẦY ĐỦ NGUỒN

https://thaonguyentientu.taothao.vn.com/hoan/co-dai-tram-khong-muon-song-nua-mac-nhien-hoi-thu/

-Nhân duyên tiền định

Cổ đại, cung đình, sủng ngọt, HE

https://www.wattpad.com/666431030-nh%C3%A2n-duy%C3%AAn-ti%E1%BB%81n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BB%81-ho%C3%A0ng-ho%C3%A0ng-v%C4%83n-%C3%A1n

-Trường An Trì Mộ

Trọng sinh, cung đình hầu tước, hài sủng, HE.

Xem thêm: Top Truyện Ngôn Tình Lãng Mạn Hay Nhất Hiện Nay, Truyện Ngôn Tình

https://louis263.taothao.vn.com/truong-an-tri-mo/

Trọng Sinh:

-Sủng thiếp chăm sóc thành kí

Ngọt, sủng, trọng sinh, HE

https://cungquanghang.com/threads/sung-thiep-duong-thanh-ky-edit-mat-tra-khuc-ky.31587/

-Kiều thiếp (Nhiệt liệt đề cử)

Trùng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam đưa nữ, Sủng Ngọt, HE.

-Sủng hậu tìm bị tiêu diệt hàng ngày

Trùng sinh, HE

https://cungquanghang.com/threads/sung-hau-tim-chet-hang-ngay-nu-vuong-khong-o-nha.30360/

-Đích phụ nữ nhị tè thư

xuyên không, trọng sinh, cung đấu, gia đấu

https://www.wattpad.com/story/147903388-%C4%91%C3%ADch-n%E1%BB%AF-nh%E1%BB%8B-ti%E1%BB%83u-th%C6%B0_-t%C3%ACnh-%C4%91a-%C4%91a-ho%C3%A0n-he

-Cẩm tú vinh hoa

trọng sinh, trạch đấu, cung đấu

-Ngô gia Kiều thê

trùng sinh, nữ giới truy, khôn cùng sủng, chút cung đấu gia đấu, bao gồm sắc, HE

https://cungquanghang.com/threads/ngo-gia-kieu-the-mat-tra-khuc-ky-trong-sinh-gia-dau-sach-cuc-sung.31119/

-Sủng thê có tác dụng hoàng hậu

trùng sinh, ngọt sủng văn.

https://www.wattpad.com/story/152240738-s%E1%BB%A7ng-th%C3%AA-l%C3%A0m-ho%C3%A0ng-h%E1%BA%ADu-m%E1%BA%A1t-tr%C3%A0-kh%C3%BAc-k%E1%BB%B3

-Ta là chính thê của chàng

Trùng sinh, cổ đại, gia đấu, cung đấu

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=320829

-Tâm trẫm thật là mệt

Nam trùng sinh, nữ giới giả nam, cung đình hầu tước

Trùng sinh sủng hậu

Trùng sinh, cung đình hầu tước, HE

-Thịnh sủng thê bảo

trùng sinh, sủng

-Quý thiếu nữ khó cầu

Trùng sinh, cô gái cường, trạch đấu, phụ nữ phúc hắc X vương gia núi băng, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=325306

-Chân mệnh hoàng hậu

trùng sinh, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước

https://cungquanghang.com/threads/chan-menh-hoang-hau-dau-dau-ma-ma-hoan.28178/

-Thiên chi Kiều Nữ

trùng sinh, cung đình hầu tước, gia đấu, sủng, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=382851

-Tái vắt làm phi

trùng sinh, sủng

https://liethoacac.com/tai-lam-phi-tong-cong-dai-nhan.html

-Chỉ yêu thương chiều cố gắng tử phi

trùng sinh, gia đấu, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=305344

Cung đình hầu tước:

-Hồ Ly Háo sắc (hay)

cung đình, hài

https://kannie94.taothao.vn.com/ho-ly-hao-sac/

Con Gái là thay (hay)

Cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, ngọt ngào

http://kaffesua.com/con-gai-la-the-do-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

-Quý Thiếp (cùng người sáng tác với ‘Kiều Thiếp’)

Báo thù, Tình cảm, HE

-Lui Lui Lui Lui Ra

cung đình hầu tước, nam trả hoạn quan, hài, ngọt sủng

https://www.wattpad.com/story/157867511-edit-lui-lui-lui-lui-ra-b%E1%BB%91-%C4%91inh-l%C6%B0u-ly

-Hoàng sủng (Hoàng đế càng hy vọng cưng chiều nàng)

Tình cảm, Ngọt sủng, Cung đình hầu tước

https://www.wattpad.com/story/136876787-edit-ho%C3%A0n-ho%C3%A0ng-s%E1%BB%A7ng-khai-hoa-b%E1%BA%A5t-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3

-Độc sủng

cung đình hầu tước, sủng

https://www.wattpad.com/story/149868070-%C4%91%E1%BB%99c-s%E1%BB%A7ng

-Quá trình tự vả của hoàng đế

Cung đình hầu tước, ngọt, sủng sạch

https://hoatuyethouse.taothao.vn.com/cd-hoang-de-tu-va/

-Nghịch Thần

cung đình hầu tước, hài, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=391566

-Vi thần bao gồm tội

cung đình hầu tước, sạch

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=288484

-Dám chống chỉ, Chém

cung đình hầu tước, thanh nữ phẫn nam trang, hài, sủng, tất cả chút ngược, HE

https://www.wattpad.com/story/67499336-d%C3%A1m-kh%C3%A1ng-ch%E1%BB%89-ch%C3%A9m-lam-ng%E1%BA%A3-th%E1%BA%A3o-ho%C3%A0n

-Bệ hạ, thỉnh từ trọng (hay)

nữ phẫn nam trang, cung đình hầu tước, hài, 18+

https://cungquanghang.com/threads/be-ha-xin-tu-trong-tuu-tieu-that-104c-hoan.30539/

Cung Đấu

-Khó làm cho thái tử phi

cung đấu, HE

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400848

-Độc sủng thánh tâm

Cung đấu, Ngọt sủng, Hài hước, phái mạnh cường, đàn bà cường, 16+

https://www.wattpad.com/story/152354981-%C4%91%E1%BB%99c-s%E1%BB%A7ng-th%C3%A1nh-t%C3%A2m-edit-th%E1%BB%8Bnh-th%E1%BA%BF-thanh-ca

-Hoàng hậu vô đức

cung đấu,siêu hài, sủng, HE

https://bachtulien.taothao.vn.com/co-dai/hoang-hau-hoang-hau-vo-duc/

-Manh sủng

cung đấu, sủng, duyên trời tác hợp, nam phụ nữ cường

https://www.wattpad.com/story/151790186-edit-manh-s%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-%C4%91inh-l%C6%B0u-ly

-Tư thái cung phi

Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng

https://www.wattpad.com/story/131571615-t%C6%B0-th%C3%A1i-cung-phi-edit-thanh-tri%E1%BB%87t-th%E1%BA%A5u-minh

-Ngưng Hoan

cổ đại, cung đấu

https://kannie94.taothao.vn.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/

-Hiền hậu thực nhàn

Xuyên không, cung đấu

https://www.wattpad.com/story/125470923-ho%C3%A0n-hi%C3%AA%CC%80n-h%C3%A2%CC%A3u-th%C6%B0%CC%A3c-nha%CC%80n-edit-nh%C3%A2%CC%81t-thu%CC%A3-anh

-Bình tĩnh có tác dụng phi (Đề cử)

cung đấu, hài, sủng, đáng yêu

https://www.wattpad.com/story/103188197-edit-ho%C3%A0n-b%C3%ACnh-t%C4%A9nh-l%C3%A0m-phi-phong-qu%C3%A1-th%E1%BB%A7y-v%C3%B4

-Kỹ năng tranh sủng

Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng

https://www.wattpad.com/story/131809911-ho%C3%A0n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-tranh-s%E1%BB%A7ng-edit-ch%C3%A2n-l%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD

-Sủng Phi thượng vị kí

Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn

https://www.wattpad.com/story/79873252-hoa%CC%80n-su%CC%89ng-phi-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-v%E1%BB%8B-k%C3%BD-edit-m%E1%BA%A1ch-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%C3%B9

-Ba nghìn sủng ái trên một thân

cung đấu, SẮC, sủng, có chút ngược do hiểu lầm, HE

http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=378951

-Thứ bạn nữ sủng phi

cung đấu, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308676

-Cung đấu không bởi nuôi cún

cung đấu, nam 9 biến thành cún, sủng

https://nguyenla.taothao.vn.com/cung-dau-khong-bang-nuoi-cun-muc-luc/

Xuyên sách

-Nhật cam kết sủng ái của người vợ phụ xinh đẹp

hiện đại, xuyên sách, HE

https://www.wattpad.com/story/156500086-edit-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-s%E1%BB%A7ng-%C3%A1i-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p-b%E1%BB%87-h%E1%BA%A1

-Tiểu thiếp không dễ làm

Xuyên sách, sủng, cổ đại

https://www.wattpad.com/story/118740156-xuy%C3%AAn-s%C3%A1ch-edit-ti%E1%BB%83u-thi%E1%BA%BFp-kh%C3%B4ng-d%E1%BB%85-l%C3%A0m

-Một đêm ‘bệnh kiều’ đột nhiên tới (hay)

xuyên sách, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, sủng, người vợ 9 bàn tay vàng

Xuyên không

-Quá trình dưỡng thành yêu thương Hậu

xuyên không, sủng ngọt, 3s

https://cungquanghang.com/threads/qua-trinh-duong-thanh-yeu-hau-binh-lam-mac-mac-yen-nhu-chuc-120.26782/

–Cuộc chiến thượng vị

Nữ phụ văn, cổ đại, xuyên không, 3S.

-Yên bỏ ra thượng hoa

Xuyên không, hào môn cầm gia, HE

-Nàng phi lười của Tà Vương

xuyên không, cung đấu

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=313879

-Thần y đần phi

xuyên không

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=404565

-Quỷ vương Kim bài xích Sủng Phi

Xuyên không, cung đình, sủng

https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=315062

-Bát Bảo Trang (hay)

xuyên không, cung đình hầu tước, sủng sạch, dịu nhàng

https://hoatuyethouse.taothao.vn.com/bat-bao-trang-nguyet-ha-diep-anh/

-Như Châu Như Ngọc (hay)

xuyên không – sủng – ngọt ngào, cung đình hầu tước

http://kaffesua.com/nhu-chau-nhu-ngoc-tac-gia-nguyet-ha-diep-anh/

-Phi thường hoàn mỹ (chuẩn 3S)

xuyên không, sủng, cung đình hầu tước

http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=382011

-Sủng phi nhân sinh

Hệ thống, kiếp trước kiếp này, xuyên thẳng qua thời không

https://www.wattpad.com/story/87748747-s%E1%BB%A7ng-phi-nh%C3%A2n-sinh

-Làm sủng phi như vậy nào

xuyên không, cung đấu

https://www.wattpad.com/story/74514691-l%C3%A0m-s%E1%BB%A7ng-phi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-ho%C3%A0n-ch%C3%ADnh-v%C4%83n-%2B-pn

-Hoàng Hậu Lười đọc Nguyệt

Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

https://www.wattpad.com/story/69931777-ho%C3%A0ng-h%E1%BA%ADu-l%C6%B0%E1%BB%9Di-t%C3%B4-hi%E1%BB%83u-nguy%E1%BB%87t-l%E1%BA%A1c-thanh-full