Thật ra không định viết lời cuối sách này đâu, là một người bạn rất thân, coi như là độc giả đầu tiên của “Sương mù vây thành” sau khi xem xong vẫn tha thiết hỏi: “Sau đó thì sao?”Tôi hỏi ngược lại: “sau đó cái gì?”Dịch Liên Thận chết chưa? Dịch Liên Di nữa? Chuyện của Dịch gia nữa?Cô hỏi tôi một chuỗi vấn đề, hỏi đến tôi ở trong điện thoại không ngừng cười: “Chuyện sau đó, “Không kịp nói yêu em” không phải bên trong có viết sao?”Cô cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Không kịp nói yêu em” bên trong chỗ nào có?”Tất nhiên là có, tỷ như Dịch Liên Thận dựa vào Khương Song Hỷ, ở bên trong mười năm sau “không kịp nói yêu em”, vì kiêng kỵ chỗ Mộ Dung Phong, mà lấy pháo phá thành Phù Viễn, dẫn đến sinh linh đồ than, Lý Trọng Năm cuối cùng bị tiêu diệt trong tay Mộ Dung gia. Ở trong “Nếu như phút giây ấy, ta không gặp người.” Câu chuyện về Mộ Dung gia càng rõ ràng nguyên vẹn hơn, hết thảy tất cả đã qua, Mộ Dung thị truyền lại cho con cháu, độc chiếm thiên hạ, nhưng thật ra, cũng chẳng qua là để cho người biết đừng thương tâm.

Đang xem: Truyện sương mù vây thành

eTp7xHP7Nl5dei4KJeyrUcYVylYkIJbiBnBU+rqDkD6e/Zl1TMNv2U8TiXebeGb78eSusN4KHgwUtc1hz/eYfoeBAHmfcRf4TbbOoihB3d+kYzKZVGAEu0zMbIS8+yhRs6SBaF8mCoN+KJ/YX6w//tsUVaTfEFOwhyNuks3E9E5lQFPyCTbHJOTARjKpnZAldTYeEQJ2AzV+1rVSz+8zp1Zct0tZZc+10m53jxeSLxT+dA4h2iovEZ+EYyms7G8j0MbLHp+29TqvpW4irNm0gr3OtdmZ6WFnoLGTPY46clMVlXImCUFaeNpFEsDsQwueZtdcF9yiT2LWgvKshWmk6y1c+Uxov6LWy88NBHgoezqemouD3MPcWI2Xwbxrgb/Yn+2LI3GQrq6zyGrjpr+60Xwosfj8suuapkktgZ2F88uiNiSwTfAjVpOzPqPxFt9yygJWmfLAcX0VBErJ3AGA06lrTGuinFdMgmJvgQf7VbKY02GOwoX7a1LEeRQXYRkxYlgStiIoyx3hXf1BenDYvqBu1G+ymtZYlzM08Gyn8TK38IaqzOW4zwaOjcYLMdFPb5UkyEIjLV/iXXuQPqRD5ej7uATdoH75Xk1IKUBvDmj5xH31fbu21lzlB6SpFjg8kfpOSUmq3dPqOK7Xkn5FGMlFm21G0Rybvkk49fUOLFGT8uqi9ROZ8WwiL9nPohR82NC5kyHvXodijbR7MzwpJUxYUySDK90wS6q55iqeaI/ipbLlZNHShUXMwNcgU1KJhL/rGdl+KV7h2WezKCFYcoIgQu6sUTwcUFmZUElsiohDIFDF1G/OHnVtcAC/jJATipUtOSglAmBp60PTOkSLh/weazMuqtSlTtoetpkw1AIWxsLMWqROBOzfXYyJrpL7LmRi9mRNCEcdx8AaIDpKQ8o5ugwfx/hUPwylflP2dARZZ+b1XDFE7cx2sKr4ArXpN5XBcD54zERSFk602IYeOC/xIc7O6M3e9/a3vFoJ9Ea9Zeqbf6ozQVg/KfRYyC0w0Ng9HxRRGErn5REirUbjyeUkyo0Sne33/wc00g1JOwt2j9gJnEKifgAdzl7OQHEyA+Er9SRk29vSRTptfKLJABF802eVxg==

Xem thêm: Top 77+ Hình Ảnh Siêu Nhân Gao, 100+ Ảnh Siêu Nhân Gao

eTp7xHP+nSeOOX2q+feiFpCaGDTobtJhXX2corqKOmxKJded/Wes1QEHSLlczvZyq/1/o9JZklY7MMQpw/Ee5VaKQXkz3Ea6T/Gf8C0ThCJFzrCOHeLWcVsNv3arOuW5PDIefRZyhfxmLJ/PX44lB5xa4nZgjJJ/+/a4kstvPa2kRrAtD5JTOusBn3B6GpLGu34aEQJuAjV817VSzO89hUyx4xjbtqFnXSBxjxeycQS8aEncSiZ9SsknGiys7MXV98yd0SK3FuO0631qOYKiR73UPAvLNyNnvTfvME/ymkMVjXyvd1cCeM1M0xmWyhYY/Qq/2h11EeKbCKidSmXj7Ksl+hWMQyIEQsKphd/RuvP3VcmD3Mz7Us1PcvUHLHiQkgtJK3GArbcbDiToRXJZBjuYxbApR6LMuWsiJIdmK9cJvCT434kyTNqjfLIdiYB4mEGJb6oQcXi6VTbXxkbWX9FTTGainltAwWj7Q3tgsB8SedAEEHmyJVtlD0VNR+14JhkI/qD6DQpnxgtaN3B/R6Bu3Dr+NbXY1DM0/HenfWmvB5qmKBcUnZxbiwfTU0qwKBl/3LZtJBdHhXrXcKjtlr0uQk2JpveBcQMI6JYNx2j9TQT7fbXlegb2gqn7mUYQkr0FQkmtk9wM/gGXRqYRUMVMznrPqTucvk04fY05MFEzCsiyIVaZ82widpaHDXaom5OztCuhkTrIe3WidfOuPgXKKjqUb92Ts4ihW3kRtPU0CPZqPtpDLPTOxdduF+VbKyMqzoG9KfahDbDnfDB9SkkkQu6j+E+cT5hAHIvvy2ygAkkp1GfOtCC5qFXvjB7ICZFsPeW+99fpqOITcwiZRi7AdjM5Dp9w49j90mabXA/XD6Mdm3GEsmbfFami7lx2ZzdtWuTwtYbfjwkHID3DOt8+/UsGbKrOWPRK9FY3uEiM3uwQg5yA8pt8ATGoWffvcEovEqnJw00aTkkZBsgVYXvrjr2FPU7DNiLVMANINZPl/zuGnGY6p5ysVNnQU9i/DHc83tqdWkSo5hYtV+tCCOpu7q8FOr70cYOBkAsUw4f1RmpZuAowrPlVgFn/RrDqRz1lvaYdydtltS5jhFF4nBB802eVxuAarUO3P701ezg7DchFUctljtNnP0UlWtiBTVWg5iU9m3Kk+4ifnE33wwlxXGxfi0gdd/h5rJ1AvQentG/ZQl5pm+ELILKa1aS7h/kX1uLDMSeYoYJz0rkHcWiKUs2dXhlbf3H1KQnL6MOh8S4+6eSoB2dLLcJvatZhmXrqiq/33vkZO3FNhVFa4LXzdHEPWjccLiPCPeHwYpKfZQbEv6/I0QTt7Vd97XvW0brngEeGFzVObneH7hLB6oXS/X0fX1BOChSqK065vomsnA==

Xem thêm: Cách Tải Ảnh Làm Hình Nền Trên Windows, Macbook, Hướng Dẫn Thay Đổi Hình Nền Đẹp Cho Máy Tính

eTp7xHP+nQWO+X2l+EFmH5CCs0NqxGPiB0xXvrqJkC3Q+NByd27l147b+bkYKCL8MCp5JUmhU5Xb0xYvjPQRsOFIAHq6SeO2Wv7ND/JBxXTFr3zVAePMKxzQZoPqJMe4PDIMfRZ0BWeJhgvFFwPrUwhaAbtsQQmadG192matOU7Kuf+n3fCJdO7iVv/g05uJFrYa0M+Glq+3y1aOYm8/SNfsBldZZOGy0sSOrR89cus2aAFxgSeensjmZBgTfEoJkh9cGtcdl+/77dnqIws5gu/VOgUo6az9b6Z17gdCQhrXY4ePUkSPNpngo0KSc0WNLlokEoXu4CNMSGP0vtTvorgl8AKMSaLW78hKxjwlzmGKRYfBUx+RyBhFvW7KgfjUj7Qr6D/TBWA8FNNt5YK2n3iG4KLOD0YrEyr3yckqOoW7Yy/4was8h8SvMrYdiI0w20WJb55McWW/VplWwMBMjWbKGHqAhIUCwW5vgSXqvPzbf4UWmKMVJRzbeRSX9Lg6PFdP4qHgV03InDaLbnDVvodlfSI/4vsR1LzpmahmJ05lSYbi6c5yV5APjY6Jas+qbzxUkmDGJBehRvUK7ePmtLPjSE2JpveAV1pEa80XBSb9jMq9qBKrX8ckTjFgdPezjfxCCv5xPhcM+glWkNrFUMhMfbMOZF1IM0B+oFTWdk/L+Vsnvnx6KMaiyytG2ih72N0S9egukfu2T+A4sWc060xGcT5tKt00Sj57mrF3YUJ5S1ci6wxDhKYBJhho8SEJm3Jx2GPyKekodKOzLjK8nS/nQu6j+E+cT5hAHIvv18pC7tVsln6JSVBHDNfmxJOxCtghsb+cGoOuosAIv0vSynXEm30n7V1/rNpZFCifutzwFWoblz+BsnbSFRnStG+5ZjdueP8Q98GKbM6Tu8vC2QU3XNuXv9Yd2/YOF5emIokDRC68CoaVs55z4vYFn7TzNIv6+UZFzAMQrZK02Ia20Mwpil5BNAFod/FUf8KeeUl8rLRVyuh06gllGwQRi4NhiuzJVk4MVhi7ulhgG/geLiTrCSDZnf1VIxhm17nW5IyJlNdDt+nupv8d0egPDyU5IenooWfTiUAwUGE=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *