Thật ra ko định viết lời cuối sách này đâu, là 1 người chúng ta rất thân, coi như là độc giả thứ nhất của “Sương mù vây thành” sau khoản thời gian xem xong vẫn khẩn thiết hỏi: “Sau đó thì sao?”Tôi hỏi ngược lại: “sau đó mẫu gì?”Dịch Liên Thận chết chưa? Dịch Liên Di nữa? Chuyện của Dịch gia nữa?Cô hỏi tôi một chuỗi vấn đề, hỏi mang đến tôi nghỉ ngơi trong smartphone không ngừng cười: “Chuyện sau đó, “Không kịp nói yêu em” ko phải bên phía trong có viết sao?”Cô cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Không kịp nói yêu thương em” phía bên trong chỗ như thế nào có?”Tất nhiên là có, tỷ như Dịch Liên Thận phụ thuộc Khương song Hỷ, ở bên trong mười năm tiếp theo “không kịp nói yêu em”, vị kiêng kỵ chỗ tuyển mộ Dung Phong, cơ mà lấy pháo phá thành Phù Viễn, dẫn đến sinh linh đồ than, Lý Trọng Năm sau cuối bị tiêu diệt trong tay mộ Dung gia. Ở trong “Nếu như phút giây ấy, ta không gặp gỡ người.” mẩu chuyện về tuyển mộ Dung gia càng ví dụ nguyên vẹn hơn, không còn thảy tất cả đã qua, chiêu mộ Dung thị truyền lại cho con cháu, độc chiếm phần thiên hạ, cơ mà thật ra, cũng chẳng qua là để cho những người biết đừng thương tâm.

Bạn đang xem: Truyện sương mù vây thành

eTp7xHP7Nl5dei4KJeyrUcYVylYkIJbiBnBU+rqDkD6e/Zl1TMNv2U8TiXebeGb78eSusN4KHgwUtc1hz/eYfoeBAHmfcRf4TbbOoihB3d+kYzKZVGAEu0zMbIS8+yhRs6SBaF8mCoN+KJ/YX6w//tsUVaTfEFOwhyNuks3E9E5lQFPyCTbHJOTARjKpnZAldTYeEQJ2AzV+1rVSz+8zp1Zct0tZZc+10m53jxeSLxT+dA4h2iovEZ+EYyms7G8j0MbLHp+29TqvpW4irNm0gr3OtdmZ6WFnoLGTPY46clMVlXImCUFaeNpFEsDsQwueZtdcF9yiT2LWgvKshWmk6y1c+Uxov6LWy88NBHgoezqemouD3MPcWI2Xwbxrgb/Yn+2LI3GQrq6zyGrjpr+60Xwosfj8suuapkktgZ2F88uiNiSwTfAjVpOzPqPxFt9yygJWmfLAcX0VBErJ3AGA06lrTGuinFdMgmJvgQf7VbKY02GOwoX7a1LEeRQXYRkxYlgStiIoyx3hXf1BenDYvqBu1G+ymtZYlzM08Gyn8TK38IaqzOW4zwaOjcYLMdFPb5UkyEIjLV/iXXuQPqRD5ej7uATdoH75Xk1IKUBvDmj5xH31fbu21lzlB6SpFjg8kfpOSUmq3dPqOK7Xkn5FGMlFm21G0Rybvkk49fUOLFGT8uqi9ROZ8WwiL9nPohR82NC5kyHvXodijbR7MzwpJUxYUySDK90wS6q55iqeaI/ipbLlZNHShUXMwNcgU1KJhL/rGdl+KV7h2WezKCFYcoIgQu6sUTwcUFmZUElsiohDIFDF1G/OHnVtcAC/jJATipUtOSglAmBp60PTOkSLh/weazMuqtSlTtoetpkw1AIWxsLMWqROBOzfXYyJrpL7LmRi9mRNCEcdx8AaIDpKQ8o5ugwfx/hUPwylflP2dARZZ+b1XDFE7cx2sKr4ArXpN5XBcD54zERSFk602IYeOC/xIc7O6M3e9/a3vFoJ9Ea9Zeqbf6ozQVg/KfRYyC0w0Ng9HxRRGErn5REirUbjyeUkyo0Sne33/wc00g1JOwt2j9gJnEKifgAdzl7OQHEyA+Er9SRk29vSRTptfKLJABF802eVxg==

Xem thêm: Top 77+ Hình Ảnh Siêu Nhân Gao, 100+ Ảnh Siêu Nhân Gao

eTp7xHP+nSeOOX2q+feiFpCaGDTobtJhXX2corqKOmxKJded/Wes1QEHSLlczvZyq/1/o9JZklY7MMQpw/Ee5VaKQXkz3Ea6T/Gf8C0ThCJFzrCOHeLWcVsNv3arOuW5PDIefRZyhfxmLJ/PX44lB5xa4nZgjJJ/+/a4kstvPa2kRrAtD5JTOusBn3B6GpLGu34aEQJuAjV817VSzO89hUyx4xjbtqFnXSBxjxeycQS8aEncSiZ9SsknGiys7MXV98yd0SK3FuO0631qOYKiR73UPAvLNyNnvTfvME/ymkMVjXyvd1cCeM1M0xmWyhYY/Qq/2h11EeKbCKidSmXj7Ksl+hWMQyIEQsKphd/RuvP3VcmD3Mz7Us1PcvUHLHiQkgtJK3GArbcbDiToRXJZBjuYxbApR6LMuWsiJIdmK9cJvCT434kyTNqjfLIdiYB4mEGJb6oQcXi6VTbXxkbWX9FTTGainltAwWj7Q3tgsB8SedAEEHmyJVtlD0VNR+14JhkI/qD6DQpnxgtaN3B/R6Bu3Dr+NbXY1DM0/HenfWmvB5qmKBcUnZxbiwfTU0qwKBl/3LZtJBdHhXrXcKjtlr0uQk2JpveBcQMI6JYNx2j9TQT7fbXlegb2gqn7mUYQkr0FQkmtk9wM/gGXRqYRUMVMznrPqTucvk04fY05MFEzCsiyIVaZ82widpaHDXaom5OztCuhkTrIe3WidfOuPgXKKjqUb92Ts4ihW3kRtPU0CPZqPtpDLPTOxdduF+VbKyMqzoG9KfahDbDnfDB9SkkkQu6j+E+cT5hAHIvvy2ygAkkp1GfOtCC5qFXvjB7ICZFsPeW+99fpqOITcwiZRi7AdjM5Dp9w49j90mabXA/XD6Mdm3GEsmbfFami7lx2ZzdtWuTwtYbfjwkHID3DOt8+/UsGbKrOWPRK9FY3uEiM3uwQg5yA8pt8ATGoWffvcEovEqnJw00aTkkZBsgVYXvrjr2FPU7DNiLVMANINZPl/zuGnGY6p5ysVNnQU9i/DHc83tqdWkSo5hYtV+tCCOpu7q8FOr70cYOBkAsUw4f1RmpZuAowrPlVgFn/RrDqRz1lvaYdydtltS5jhFF4nBB802eVxuAarUO3P701ezg7DchFUctljtNnP0UlWtiBTVWg5iU9m3Kk+4ifnE33wwlxXGxfi0gdd/h5rJ1AvQentG/ZQl5pm+ELILKa1aS7h/kX1uLDMSeYoYJz0rkHcWiKUs2dXhlbf3H1KQnL6MOh8S4+6eSoB2dLLcJvatZhmXrqiq/33vkZO3FNhVFa4LXzdHEPWjccLiPCPeHwYpKfZQbEv6/I0QTt7Vd97XvW0brngEeGFzVObneH7hLB6oXS/X0fX1BOChSqK065vomsnA==
eTp7xHP+nQWO+X2l+EFmH5CCs0NqxGPiB0xXvrqJkC3Q+NByd27l147b+bkYKCL8MCp5JUmhU5Xb0xYvjPQRsOFIAHq6SeO2Wv7ND/JBxXTFr3zVAePMKxzQZoPqJMe4PDIMfRZ0BWeJhgvFFwPrUwhaAbtsQQmadG192matOU7Kuf+n3fCJdO7iVv/g05uJFrYa0M+Glq+3y1aOYm8/SNfsBldZZOGy0sSOrR89cus2aAFxgSeensjmZBgTfEoJkh9cGtcdl+/77dnqIws5gu/VOgUo6az9b6Z17gdCQhrXY4ePUkSPNpngo0KSc0WNLlokEoXu4CNMSGP0vtTvorgl8AKMSaLW78hKxjwlzmGKRYfBUx+RyBhFvW7KgfjUj7Qr6D/TBWA8FNNt5YK2n3iG4KLOD0YrEyr3yckqOoW7Yy/4was8h8SvMrYdiI0w20WJb55McWW/VplWwMBMjWbKGHqAhIUCwW5vgSXqvPzbf4UWmKMVJRzbeRSX9Lg6PFdP4qHgV03InDaLbnDVvodlfSI/4vsR1LzpmahmJ05lSYbi6c5yV5APjY6Jas+qbzxUkmDGJBehRvUK7ePmtLPjSE2JpveAV1pEa80XBSb9jMq9qBKrX8ckTjFgdPezjfxCCv5xPhcM+glWkNrFUMhMfbMOZF1IM0B+oFTWdk/L+Vsnvnx6KMaiyytG2ih72N0S9egukfu2T+A4sWc060xGcT5tKt00Sj57mrF3YUJ5S1ci6wxDhKYBJhho8SEJm3Jx2GPyKekodKOzLjK8nS/nQu6j+E+cT5hAHIvv18pC7tVsln6JSVBHDNfmxJOxCtghsb+cGoOuosAIv0vSynXEm30n7V1/rNpZFCifutzwFWoblz+BsnbSFRnStG+5ZjdueP8Q98GKbM6Tu8vC2QU3XNuXv9Yd2/YOF5emIokDRC68CoaVs55z4vYFn7TzNIv6+UZFzAMQrZK02Ia20Mwpil5BNAFod/FUf8KeeUl8rLRVyuh06gllGwQRi4NhiuzJVk4MVhi7ulhgG/geLiTrCSDZnf1VIxhm17nW5IyJlNdDt+nupv8d0egPDyU5IenooWfTiUAwUGE=